"När vi startade BioGaia för mer än 30 år sedan var vår devis ”do good and have fun”. Med den inställningen som ledstjärna har vi utvecklats till ett världsledande probiotikabolag i frontlinjen inom mikrobiomforskningen med säkra, effektiva och konsumentvänliga produkter på marknaden."

Nyckeltal

Försäljning per marknad och segment (%)

Försäljning fördelat mellan affärsområdena barnhälsa och vuxenhälsa

Försäljning per år senaste 5 åren (MSEK)

0 %
Andel eget varumärke + co-branding

Viktiga händelser 2020

Kvartal
1 2 3 4

BioGaia tecknar exklusivt avtal med Ethical Nutrition för försäljning av BioGaia Protectis droppar och tabletter i Argentina

Studie publiceras som visar att BioGaias probiotika för munhälsa L. reuteri Prodentis, minskar blödning i tandköttet

Kvartal
2 2 3 4

BioGaias styrelse reviderar utdelningsförslaget

Kvartal
3 2 3 4

Studie publiceras som visar att
L. reuteri Protectis minskar smärta hos barn med funktionell buksmärta

BioGaias styrelse drar tillbaka förslag om extrautdelning

Kvartal
4 2 3 4

BioGaia har genomfört en riktad nyemission om 2,86 miljoner B-aktier som tillfört bolaget 1,1 miljarder kronor

BioGaia varnar för minskad försäljning till följd av covid-19

BioGaia-koncernen

(antal anställda december 2020)

BioGaia AB (96)

BioGaia Biologics Inc.
100% dotterbolag
(2)

BioGaia Japan Inc.
100% dotterbolag
(24)

BioGaia Pharma
96% dotterbolag
(2)

BioGaia Production
100% dotterbolag
(29)

MetaboGen AB
92% dotterbolag
(7)

Bolagsbeskrivning

Mission
BioGaia ska vara den banbrytande ledaren inom probiotika-området som bidrar till bättre hälsa genom att utbilda människor och tillhandahålla probiotiska produkter för definierade indikationer.

Värdeord
Innovation
Samarbete
Passion

Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie
är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag.

Positionering
Kosttillskott med kliniskt testad probiotika av hög kvalitet som säljs på apotek och via e-handelsplattformar. På de flesta marknader rekommenderas produkterna av läkare eller annan sjukvårdspersonal men BioGaia möter också en allt större efterfrågan direkt från konsument.

ORDFÖRANDE-ORD

DIGITALISERING STOR POTENTIAL FÖR BIOGAIA

Probiotikamarknaden är i snabb förändring. En konsolidering av en tämligen fragmenterad marknad sker och de stora spelarna är aktiva och förvärvar mindre probiotikaföretag med lovande produkter. En del nya större företag såsom Kerry, ADM och Novozymes har gett sig in på den mycket heta probiotikamarknaden.

VD-ORD

BIOGAIA ÖKAR TAKTEN – MED KONSUMENTEN I FOKUS

2020 var ett annorlunda år. För många, både individer och företag, var det naturligtvis ett svårt år men det finns också många positiva saker att lyfta fram. Framförallt finns det många lärdomar att dra och genom att fånga upp dessa och anpassa verksamheten utifrån dem är jag övertygad om att de kommer stärka oss som bolag på lång sikt.

VD­-ORD DOTTERBOLAG

Sara Malcus
Sara Malcus

MetaboGens forskning fokuserar på mikrobiomet och att hitta unika möjligheter som kan utvecklas till nästa generations probiotiska produkter.

Peter Persson
Peter Persson

BioGaia Production är kritiskt för BioGaias verksamhet. Här tillverkas bland annat en stor andel av vår viktigaste produkt, dropparna.

Keitaro Nomura
Keitaro Nomura

Covid­-19 ­pandemin hade en mycket stor inverkan på den japanska ekono­min. Antalet patientbesök på kliniker och sjukhus minskade kraftigt och sjönk till cirka 50 procent i juli 2020 jämfört med året innan.

Nigel Titford
Nigel Titford

BioGaia Pharma är ett dotterbolag till BioGaia. Därigenom kan vi dra nytta av 30 års erfarenhet av forsk­ning inom mikrobiotan när vi utvecklar den biologiska produktkategori som av FDA i USA kallas Live Biotherapeutic Products, det vill säga farmaceutiskaprodukter som kan härledas från mikrobiotan.

BioGaia 30 år

BIOGAIA 30 ÅR

BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Bolaget är verksamt i hela värdekedjan, delvis i egen regi och del genom globala nätverk av ledande, oberoende forskare och specialister, experter inom produktion och lokala distributionspartner. Distributionspartnerna är nutritions­ och läkemedelsbolag som säljer BioGaias produkter i drygt 100 länder.

BioGaias produkter innehåller olika stammar av mjölksyrabakterien L. reuteri (Limosilactobacillus reuteri, tidigare kallad Lactobacillus reuteri). L. reuteri är en av få bakterier som har utvecklats i symbios med människan.

På grund av detta koloniserar den naturligt, anpassar sig väl och interagerar med oss. Resultat från kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar har publicerats i fler än 200 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, vilka visar att de är effektiva och säkra för barn och vuxna.

BioGaia vill bidra till bättre hälsa i världen genom att utveckla och erbjuda kliniskt bevisade och användarvänliga probiotiska produkter.

1990

Grundas av Peter Rothschild och Jan Annwall

1998

Noteras på Nasdaq Stockholm

2000

BioGaia lanserar världens första probiotiska tuggtablett
Avtal med Ascendis (Sydafrika)

2002

BioGaia Production grundas

2003

Avtal med Nóos (Italien)

2004

BioGaia lanserar världens första probiotiska droppar
Avtal med Verman (Finland)

2020

Riktad emission som gör EQT Public Value och Cargill till nya storägare i BioGaia AB

2018

Stiftelsen Foundation to Prevent Antibiotic Resistance grundas

2017

Dotterbolaget BioGaia Pharma grundas

2014

Avtal med Abbott
(Latin­ amerika, Asien)
BioGaia investerar
i Meta­boGen

2008

Första avtalet med Nestlé

2006

Avtal med Ewopharma AG (Östeuropa) och Ferring (Mel­lanöstern)
Dotterbolaget BioGaia Japan grundas

BIOGAIAS VÄRDEKEDJA

Klicka eller dra över stegen i värdekedjan för att läsa mer om hur BioGaia arbetar i varje steg.

Forskning

Produkt-
utveckling

Råvaru-
användning

Produktion

Paketering

Distribution

Försäljning

I leverantörskedjan sköter BioGaia logistiken samt kvalitetssäkring och kontroll av produkter och produktion.

VÄRDESKAPANDE FÖR BIOGAIAS INTRESSENTER

Samhället
BioGaia bidrar till samhället genom vara en god samhällsaktör och genom att erbjuda produkter som bidrar till förbättrad hälsa

47,9 MSEK i skatt
3,7 MSEK i välgörenhet
Minskade samhällskostnader för ohälsa

Konsumenter
BioGaia erbjuder konsumenter probiotiska produkter som bidrar till förbättrad hälsa

5 nya produkter, alla utan palmolja
46 produktlanseringar på nya och befintliga marknader

Medarbetare
BioGaia erbjuder sina medarbetare en meningsfull och utvecklande arbetsplats där medarbetarna trivs

40 % kvinnor i ledningsgruppen
1,9 % sjukfrånvaro 2020 (BioGaia AB)
160 medarbetare

Forskare
BioGaia bidrar till ökad kunskap om probiotika
14 % av omsättning till forskning och utveckling
214 publicerade artiklar (dec 2020)
13 900 individer har deltagit i studier (dec 2020)

Intressenter

Distributörer
BioGaia bygger långsiktiga relationer med distributörer och stödjer dessa inom försäljning och marknadsföring

90 % har signerat uppförandekoden
7 % genomsnittlig tillväxt senaste 5 åren

Leverantörer
BioGaia bidrar till utvecklingen av leverantörerna genom långsiktiga relationer och att vara en tillförlitlig partner

100 % har signerat uppförandekoden

Aktieägare
Genom god riskhantering och långsiktig strategi erbjuder BioGaia en stabil värdeökning för sina aktieägare

31 % rörelsemarginal

Marknadstrender

Under 2020 dominerade framför allt två trender världen: digitalisering och förebyggande hälsovård, med fokus på immunförsvaret.

Hållbara företag är framtiden
Trots pandemin fortsätter företag att satsa på hållbarhet. Konsumenter, och även andra intressenter, blir alltmer medvetna och håll­barhet blir allt oftare ett viktigt krav för köp eller samarbete.
 
Ökat fokus på hållbarhet
BioGaia intensifierar sitt arbete med hållbarhet och tog 2020 flera viktiga initiativ för att säker­ställa god affärsetik, förbättra miljöpåverkan och erbjuda en arbetsplats som motiverar och skapar välmående.

Immunförsvaret på allas läppar
Incitamentet att hålla sig frisk och inte bli smittad av covid­19 har gjort att intresset för immunstärkande produkter, däribland probiotika, ökat kraftigt. Som ett exempel visar siffror att antalet sökningar på ”immun” ökade med mer än 100 procent mellan juni 2019 och juni 2020 (Lumina Intelligence 2020). Även kunskapen om att probiotika, framför allt i kombination med vitamin D, har immun­stärkande effekter har ökat.
 
Uppsving för probiotika med vitamin D
BioGaia erbjuder sedan länge probiotiska produkter i kombination med vitamin D, som har positiva effekter på hälsan.

Digitalisering i raketfart
Nedstängningar och begränsningar av fysiska möten har hänvisat folk till att utforska de digitala alternativen. Även grupper av befolkningen som tidigare inte använt sig av tekniken har lockats – eller tvingats – bli digitala. Denna omställning har dessutom gått mycket snabbt och har många fall redan blivit det ”nya normala”.
 
BioGaias digitala resa
Som så många andra företag har BioGaia, där det varit möjligt, ställt om till en välfungerande digital verksamhet, såväl internt som externt. Tillsammans med distributionspartner i över 100 länder har man bland annat arrangerat ett stort antal webbinarier och virtuella produkt­lanseringar. BioGaia har även intensifierat arbetet med att tillgängliggöra sina produkter via e­-handel.

Utvecklingen av antibiotikaresistens tar inte paus
Fokus på pandemin har överskuggat en annan framtida global katastrof, den galopperande antibiotikaresistensen. Enligt fältrapporter och undersökningar från WHO/Europa finns risk för ytterligare ökad spridning av antibiotikaresistens i Europa då den felaktiga överanvändningen av antibiotika ökat till följd av pandemin.
 
Mer probiotika, mindre antibiotika
Genom sina immunstärkande effekter kan probiotika spela en viktig roll i kampen mot antibiotikaresistens. En studie som publicerades i European Journal of Public Health visar exempelvis på ett samband mellan intaget av BioGaias probiotika L. reuteri DSM 17938 och minskat behov av antibiotika hos barn.
 
Den stiftelse BioGaia startade 2017 bidrar ekono­miskt till forskning och information kring åtgärder som minskar behovet av antibiotika. 2021 kommer pengarna delas ut till projekt med fokus på förebyggande insatser hos äldre människor.

DIGITALISERING OCH
KONSUMENTFOKUS
VÄGEN FRAMÅT

Linda Hägglund, Marketing Manager och Johannes Asplund, Global Digital Business Manager styr mot konsumenterna.

NYA MEDLEMMAR I
BIOGAIAS STYRELSE

BioGaia tar sikte mot framtiden och har förstärkt styrelsen med värdefull kompetens och erfarenhet från relevanta branscher och områden.

Genom min gedigna erfarenhet inom hållbarhetsområdet från en av de riktigt stora aktörerna, och i en bransch med stor komplexitet och högt tempo, hoppas jag kunna bidra med ett strategiskt hållbarhetstänk, innovationsskapande och guidning i styrningsrelaterade frågor.

Jag hoppas jag ska kunna bidra med snabbheten och energin från startup-världen. Tack vare mitt operativa jobb kommer jag kunna bidra med kunskap men också mitt globala nätverk för att fortsätta bygga BioGaias digitala kanaler med fokus på ökad varumärkeskännedom och en stark positionering, där D2C blir en drivande kanal i BioGaias resa framgent.

Jag har erfarenhet av internationellt styrelsearbete och av att driva snabb förändring och tillväxt i mellanstora bolag. Min roll som styrelseledamot, och EQT:s roll som ägare, är att stödja BioGaias fortsatta utveckling, öka tillväxttakten och dra nytta av EQT:s resurser i det arbetet.

PRODUKTER I 100 LÄNDER

BioGaias produkter är kliniskt testad probiotika av hög kvalitet som säljs på apotek och via e-handelsplattformar över hela världen. Sortimentet består av oljedroppar, tugg- och sugtabletter, kapslar och vätskeersättning. I de allra flesta länder är produkterna registrerade som kosttillskott.

Barnhälsa står för knappt 80 procent av den totala försäljningen och BioGaia Protectis droppar är den största produkten.

2020 lanserades fem produkter i ny tappning – utan palmolja

Fyra barnprodukter
BioGaia Protectis droppar
BioGaia Protectis droppar med 10 μg D-vitamin
BioGaia Protectis tabletter med jordgubbssmak
BioGaia Protectis tabletter med apelsinsmak och 10 μg D-vitamin

…och en produkt för vuxna
BioGaia Protectis tabletter med apelsinsmak och 20 μg D-vitamin

BioGaia Protectis Immune Active

Intresset för immunstärkande produkter har ökat kraftigt, framför allt på grund av pandemin och önskan om att slippa smittas av covid-19. I takt med detta har även kunskapen om att probiotika, framför allt i kombination med vitamin D, har immunstärkande effekter ökat bland konsumenter.

Under våren 2021 kommer Everidis, BioGaias partner i USA, att lansera:

BioGaia Protectis Baby Drops Immune Active, med 15 µg/600 IU vitamin D3
BioGaia Protectis Tablets Immune Active, med 20 µg/800 IU vitamin D3
BioGaia Protectis Capsules Immune Active, med 50 µg/2 000 IU vitamin D3

Under året lanserades även två ”line extensions”, BioGaia Prodentis Mum, en munprodukt för gravida och ammande kvinnor, och BioGaia Prodentis Kids, en munprodukt för barn. Båda produkterna har lanserats i Japan och i USA.

Utfasning av palmolja

BioGaia arbetar aktivt med att fasa ut palmolja från de produkter som tidigare innehållit denna ingrediens. I slutet av 2020 kunde cirka 63 procent (35 procent) av produktsortimentet erbjudas i varianter utan palmolja. Till 2023 ska alla produkter kunna erbjudas utan palmolja och till 2025 ska BioGaia inte längre sälja produkter med palmolja Uppgiften att fasa ut palmolja är utmanande eftersom BioGaia måste se till att övergången inte äventyrar produktens kvalitet eller stabilitet. Med försäljning i över 100 länder tar utfasningen också tid.

Free from

Fler och fler konsumenter efterfrågar produkter utan allergener. Under året kompletterade BioGaia dokumentationen för att uppfylla EU krav och kan nu erbjuda Protectis droppar och tabletter (med och utan D-vitamin) samt kapslar utan gluten, laktos och mjölkprotein. BioGaia Protectis kapslar är dessutom veganska.

Livscykeln

Under året genomfördes en ny livscykelanalys där såväl förpackningar- na som produkternas ingredienser bedömdes. Analysen, som var mer omfattande än den livscykelanalys som gjordes 2013, ger BioGaia en bättre förståelse för bolagets miljöpåverkan. Ett verktyg har också utvecklats som gör att resultaten från analysen kan integreras i produktutvecklingsprocessen.

PRODUKTER I 100 LÄNDER

BIOGAIA STORSATSAR PÅ UTBILDNING MED NY DIGITAL PLATTFORM

Utbildning är en av hörnstenarna i Bio­Gaias verksamhet. Redan på 90-­talet arrangerades seminarier på mässor för läkare och annan vårdpersonal, något som idag är en etablerad och omfattan­de verksamhet. Parallellt med denna typ av utbildning har en annan, mer djup­lodad utbildningsform tagits fram.

Charlotta Grahn, Corporate Marketing Manager Education and Events på BioGaia och ansvarig för BioGaia Academy, berättar om satsningen.

NYTT PÅ FORSKNINGSFRONTEN

BioGaia Protectis minskar magsmärta hos barn

Eftersom det primära utfallet inte nåddes kan vi inte dra några tydliga slutsatser från vår meta-analys. Men vi kan trotsallt dra slutsatsen att L. reuteri DSM 17938 kan vara effektivt för att minska smärtintensiteten och öka antalet dagar utan smärta hos barn som lider av funktionell buksmärta

BioGaias Prodentis minskar blödning i tandköttet

Tillägg av sugtabletter med L. reute­ri är ett effektivt och enkelt sätt att bibehålla eller förbättra munhälsan hos friska individer med begränsade möjligheter till munhygien

Ny viktig milstolpe för MetaboGen

BioGaias dotterbolag MetaboGen arbetar för att utveckla nästa generations probiotiska produkter. Fokus ligger på metaboliska tillstånd, framför allt diabetes och relaterade sjukdomar.

Efter positiva resultat från den inledande kliniska studien med stammarna Faecalibacterium prausnitzii (DSM 32379) och Desulfovibrio piger (DSM 32187) har MetaboGen nu fått godkännande från etik- kommittén för att starta sin nästa kliniska studie. Studien kommer att inkludera personer med rediabetes och beräknas starta under 2021.

Studie på kvinnor med graviditetsklåda

Tillsammans med läkemedelsbolaget Ferring Pharmaceuticals har BioGaias dotterbolag MetaboGen gjort en studie på kvinnor med graviditetsklåda (Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy, ICP), något som årligen drabbar omkring 400 000 kvinnor i världen.

Studien, som är explorativ, genomfördes i samarbete med Kvinnokliniken i Lund och Södersjukhuset i Stockholm och inkluderade 100 kvinnor. Resultaten kommer presenteras under 2021.

LÅNGSIKTIGA RELATIONER – LIKA VIKTIGA I EN DIGITAL KONTEXT

Många av våra konsumenter är medvetna och söker själva information innan de köper sin produkt.

Försäljning per geografisk marknad, mkr

Genom fokus på Protectis tabletter med D-­vitamin, god lagerförsörjning och ett stort engagemang bland barnmorskor hade vår partner PediAct en positiv försäljningsutveckling i Frankrike under 2020 jämfört med 2019.

Ingrid Messerer
Key Account Manager norra Europa

Född i Tyskland, bor i Stockholm i Sverige

Som en del i strategin att bygga ett starkt konsumentvarumärke lanserade vi i slutet av året BioGaia Osfortis och BioGaia Prodentis under eget varumärke i Sverige.

Kim Prinsloo
Key Account Manager i Afrika

Född i Sydafrika, bor i Port Elizabeth, Sydafrika

Sydafrika är BioGaias viktigaste marknad i Afrika, och en av våra tio främsta marknader globalt, och försäljningstappet drabbade oss därför mycket. Även om landet har varit tillbaka till partiell lockdown är Ascendis försäljning nu på rätt spår.

Bland de sex största probiotikavarumärkena var BioGaias produkter de enda som ökade i försäljning under 2020 (i Brasilien).

Iván García
Regional Director i Latinamerika

Född i Mexiko, bor i Miami i USA

Tillsammans med våra LatAm-partner arrangerade vi en talarutbildning för läkare, genomförde 14 digitala nylanseringar och mer än 50 webinarier under året. BioGaia Protectis med D-vitamin finns till exempel nu på nästan alla marknader.

Joakim Annwall
Regional Director BioGaia Biologics INC i Nordamerika

Född i Sverige, bor i Miami i USA

Vår partner Everidis affärsmodell, som fokuserar på e-handel snarare än traditionell apoteksförsäljning, har visat sig vara både pålitlig och mycket framgångsrik under pandemin.

Som i så många andra länder var hela det japanska samhället i lockdown under långa perioder under 2020. Eftersom vår försäljning huvudsakligen sker på tandvårdskliniker och dessa var stängda fick vi snabbt anpassa oss och flytta över det fysiska mötet till digitala kanaler.

Hok Ting Yau
Regional Manager and Office Head i APAC

Född i Hongkong,
bor i Stockholm i Sverige och i Singapore

Tillsammans med våra partner i Kina fortsätter vi arbetet med att stärka vår digitala närvaro. Vi planerar också att utöka portföljen genom att lansera fler produkter. BioGaias strategi för att förbli konkurrenskraftiga är vår unika kombination av vetenskaplig spetskompetens och omni channel-strategi.

Tunç Kurtoğlu
Key Account Manager i Turkiet, Israel, Nordafrika och Mellanöstern

Född i Turkiet,
bor i Stockholm i Sverige

Vår partner Eczacibasi planerar att lansera BioGaia Gastrus och Prodentis under 2021 och med den breddade portföljen förväntar vi oss ökad försäljning i Turkiet 2021.

ANSVAR OCH BIDRAG TILL HÅLLBAR UTVECKLING

Fyra fokusområden för hållbarhet

BioGaia ser bortom de direkta hälsofördelarna med produkterna och inkluderar även företagets inverkan på hälsan i samhället som helhet och vår planets hälsa.

FN:s utvecklingsmål för hållbar utveckling att ”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar” är grunden i BioGaias verksamhet. Men hållbarhetsarbetet inkluderar också åtaganden för att minska miljöpåverkan och säkerställa ett etiskt förhållningssätt och agerande i allt bolaget gör.

För att säkerställa att hållbarhetsinitiativ förblir relevanta och fokuserade på de områden där BioGaia kan göra störst skillnad, hålls en fortlöpande dialog om dessa frågor med intressenterna. Under året har företagets hållbarhetsstrategi vidareutvecklats och viktiga steg för ett utökat hållbarhetsarbete har tagits.

Växthusgasrapportering utvecklad och uppdaterad för 2020

100 procent förnybar el för all verksamhet i koncernen i Sverige

100 procent förnybar el för all verksamhet i koncernen i Sverige

Alla i BioGaia-koncernen har fått utbildning i antikorruption

Ny livscykelanalys och verktyg för att beräkna miljöpåverkan från produkter

Visselblåsartjänst
implementerad

3,7 MSEK till
välgörenhet

Nya, mer hållbara produkter lanserade – veganska kapslar, tabletter och droppar utan palmolja och fria från mjölkprotein, gluten och laktos

Intern uppförandekod
implementerad

BioGaia klimatkompenserar för sina utsläpp både 2019 och 2020

BioGaia rapporterar nu i enlighet med GRI-standarderna (core-nivå)

Hälsosamma produkter

Att produkterna är säkra och uppfyller konsumenternas förväntningar är grundläggande. Kvalitet är en viktig faktor, från att säkerställa att forskning om produktfördelar är pålitlig till att garantera att produkten bibehåller sin höga kvalitet när den når konsumenterna.

Hälsosam verksamhet

BioGaias värderingar är hörnstenarna i verksamheten och bidrar till att säkerställa att alla anammar de högsta standarderna i allt bolaget gör. Att säkerställa god affärsetik, ta tydlig ställning för mänskliga rättigheter och ta ansvar för verksamhetens miljöpåverkan är grundläggande och lyfts fram i BioGaias uppförandekod.

Hälsosamma nätverk

BioGaias internationella nätverk av forskare, leverantörer och distributörer är grunden för affärsmodellen. En stor del av BioGaias påverkan och förmåga att göra skillnad utgår från förmågan att påverka och samarbeta med partner i värdekedjan.

Hälsosam arbetsplats

BioGaia strävar efter att främja en hälsosam miljö på arbetsplatsen så att de anställda ska trivas. Att engagera och inspirera de anställda att vara de bästa versionerna av sig själva främjar både de anställda och verksamheten.

Samhällsengagemang

Under 2020 investerade BioGaia 3,7 miljoner kronor i stöd till organisationer som arbetar med hälsofrämjande aktiviteter inom områden som har en koppling till BioGaias verksamhet.

BioGaias fortsätter att stödja stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens (PAR), liksom Children’s Mission på
Filippinerna och doktor Denis Mukweges viktiga arbete på Panzi-sjukhuset i Demokratiska Republiken Kongo. Sedan 2013 kompenserar BioGaia klimatutsläppen, sedan 2020 genom att stödja Burn Manufacturing. Förbättrad rapporteringsfunktion för koldioxidavtryck 2020 innebär att företaget inte bara kunde kompensera för utsläpp för 2019 utan också för årets utsläpp, med totalt 322 000 kronor.

childrens-missions3
Dr-Denis-Mukwege

2020 var ett annorlunda år. För många, både individer och företag, var det naturligtvis ett tragiskt år men det finns också många positiva saker att lyfta fram. Framförallt finns det många lärdomar att dra och genom att fånga upp dessa och anpassa verksamheten utifrån dem är jag övertygad om att de kommer stärka oss som bolag på lång sikt.

Som så många andra organisationer lyckades vi på kort tid ställa om verksamheten till att fungera i stort sett helt och hållet digitalt, såväl internt som i samarbetet med våra kunder och andra intressenter. Bland annat arrangerade vi tillsammans med våra partner ett 70-tal webinarier för läkare och höll ett stort antal digitala kundmöten. Vi lyckades också med närmare 50 produktlanseringar, varav de flesta lanseringssymposier och andra arrangemang genomfördes virtuellt. Jag vill särskilt nämna att vi fortsatt utrullningen av Osfortis, vår produkt för benhälsa, som förutom i USA nu även finns i Sverige, Schweiz och inom kort även Japan. Dessutom har BioGaia Gastrus lanserats i ett stort antal marknader, framför allt i Latinamerika. Vi har också förstärkt vår munhälsoportfölj med två nya produkter, Prodentis Mum och Prodentis Kids, som under året lanserats i Japan och USA.

Försäljningen 2020 startade starkt, med en tillväxt i linje med förväntningarna, och trots att covid-19 krisen började på allvar redan under mars, hade vi en försäljningsökning på sju procent i första kvartalet. I andra kvartalet var tillväxten tio procent. Men under tredje kvartalet kunde vi konstatera att pandemin började påverka vår försäljning negativt och helåret slutade med en minskning på tre procent. Det vi framförallt såg var en svag försäljning i några av våra största och äldsta marknader, såsom Italien och Spanien. Här drabbade långvariga lockdowns BioGaias försäljning genom att konsumenterna inte kunde besöka läkare och fysiska apotek, där försäljningen i dessa länder huvudsakligen sker. Däremot såg vi god försäljning i länder där vi har implementerat en omni channel-strategi, till exempel i USA och Kina.

En av de viktigaste lärdomarna kommer därmed från konsumenterna. Nedstängningar och begränsningar av fysiska möten hänvisade människor till att utforska de digitala alterna-tiven. Allt fler började handla på nätet. Den här omställningen och resultatet av den – ett förändrat köpbeteende – skedde i en aldrig tidigare skådad takt och har i många fall redan blivit det ”nya normala”. Detta stärker oss i vår övertygelse att vi behöver satsa mer på marknadsföring direkt till konsument i många av våra marknader.

Parallellt med det förändrade köpbeteendet finns den globala trenden mot förebyggande hälsovård. Pandemin stärkte denna ytterligare och människor tar i allt större utsträckning ansvar för sin hälsa. Framförallt ser vi ett kraftigt ökat intresse för immunförsvaret och produkter som stärker det. Så samtidigt som vi satsar på både fysiska och nätbaserade försäljningskanaler arbetar vi också, tillsammans med våra partner, med att utveckla nya produkter för att stärka BioGaias globala varumärke och möta konsumenternas behov.

BioGaias fokus på forskning är en del av vårt dna och en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Forskningsmässigt var dock 2020 av förklarliga skäl ett tufft år eftersom många studier försenades till följd av pandemin. Under 2021 ser vi däremot fram emot resultat från studier inom flera intressanta områden, både redan befintliga och helt nya indikationsområden, såsom exempelvis IBS, divertikulit och övre luftvägsinfektioner.

Under 2020 tog vi många avgörande steg framåt i vårt hållbarhetsarbete och ambitionen att integrera detta verksamheten på alla plan. Bland annat implementerades en intern uppförande kod, en visselblåsarfunktion och alla anställdagenomgick en utbildning i antikorruption. Utfasningen av palmolja fortsatte och produkter fria från mjölkprotein, gluten och laktos, samt veganska kapslar, lanserades.

Ett år som detta var det en självklarhet att utöka vårt samhällsengagemang. Bland annat stöttade vi en lokal restaurang genom att köpa måltider som donerades till Karolinska sjukhuset, vi donerade också handsprit till Lunds lasarett samt stöttade Panzi-sjukhuset, som drivs av Nobels fredspristagaren doktor Mukwege, med covid-tester. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på sidan XX och i BioGaias första separata hållbarhetsrapport, utarbetad i enlighet med Global Reporting Initiative Standards för hållbarhetsrapportering.

Slutligen vill jag tacka BioGaias alla anställda, våra kunder och andra samarbetspartner för att ni genom ert tålamod och hårda arbete under dessa krävande och utmanande tider lyckats genomföra det vi planerat. Min förhoppning är att 2021 kommer bli ett år där världen gradvis återgår till det normala.